Hakkımızda

Bugüne kadar 70’den fazla kitabı ve yüzlerce makalesi yayımlanan
Av. Talih Uyar tarafından 1969 yılında Manisa’da kurulan hukuk büromuz, 1993 yılından beri faaliyetlerine İzmir’de devam etmektedir. Yerli ve yabancı müvekkillerine, uyuşmazlıkların çözümünde kaliteli yasal danışmanlık hizmeti sunan büromuz ülkemizin saygın hukuk büroları arasında yer almaktadır. Büromuzda, icra ve iflâs hukuku ile özel hukuka ilişkin tüm uyuşmazlıklarda dava takibi, uzman görüşü ve hukuki danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

image
image

Hukuki Mütalaa

Hukuki mütalâa isteği için bize ulaşın.

image

Dava Takibi

Randevu almak için bize ulaşın.

image

Kariyer

Staj seçenekleri için duyuruları takip edin.

EKİBİMİZ


Av. Talih UYAR
Av. Alper UYAR
Av. Cüneyt UYAR
Faaliyet Alanlarımız

Dava Takibi ve Hukuki Mütalâa Yazımı

icon

Tasarrufun İptali Davaları

Günümüzde alacaklıların alacağına kavuşmasını sağlayan en önemli davalardan biri tasarrufun iptali davalarıdır.

Randevu Al
icon

İstihkak Davaları

İstihkak davalarında haczedilen bir mal üzerinde icra takip işlemlerinin devam edip etmeyeceği belirlenir.

Randevu Al
icon

Şikayet

Şikayet, aslında bir dava olmayıp, icra müdürlüğünün işlemine karşı yapılan takip hukukuna özgü bir yoldur.

Randevu Al
icon

Menfi Tespit ve Geri Alma Davaları

Bir kimse borçlu olmadığı halde, kendisine karşı icra takibi açılmış olabilir. Bu durumda menfi tespit davası açması gerekir.

Randevu Al
icon

Haciz

Haczedilemeyen mal ve haklara sadece İcra ve İflâs Kanunu’nda yer verilmemiştir. Birçok özel kanunda bu konuya ilişkin düzenleme bulunmaktadır.

Randevu Al
icon

İhale ve İhalenin Feshi Davaları

İhalenin doğuracağı sonuçlar, hangi sebeplerle, kimin hangi sürede, nasıl, nereden ihalenin feshini istenebileceği önem taşır.

Randevu Al
icon

İcra Suçları

Borcun ödenmemesi suç olmasa da, borçlunun bazı davranışları İcra ve İflâs Kanunumuzda suç olarak sayılmıştır.

Randevu Al
icon

Kambiyo Senetlerine Dayalı Uyuşmazlıklar

Kambiyo senetleri poliçe, bono ve çeki kapsar. Uygulamada çek ve bonoya dayalı yaşanan uyuşmazlıklar bir hayli fazladır.

Randevu Al
icon

Tahliye Davaları

Ülkemizde oldukça yaygın olan kiraya dayalı uyuşmazlıklar pandemi döneminde daha da artmış ve farklı tartışmalar doğmuştur.

Randevu Al

Eserlerimiz

Son Çıkan Kitaplarımız

İcra ve İflâs Kanunumuz en son 24.11.2021 tarih ve 7343 sayılı Kanun ile değiştirilmiştir.

30.11. 2021 tarih ve 31675 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan bu değişiklik ve önceki değişiklikler ile güncel içtihatları değerlendirerek yayımlarımıza devam etmekteyiz. Son çıkan kitaplarımızı aşağıda bulabilir, bugüne kadar yazdığımız tüm kitap ve makaleleri ilgili sayfalardan inceleyebilirsiniz.

  • İcra ve İflâs Hukukuna İlişkin Hukukii Mütalâalar Temmuz 2020
  • Türk Medeni Kanunu Eşya Hukuku Mayıs 2019
  • Yeni Konkordato Hukukumuzun Temel İlkeleri Mart 2019
  • İcra ve İflâs Hukukunda Tasarrufun İptali Davaları Ocak 2018
  • Türk Medeni Kanunu Miras Hukuku Mayıs 2017
Konferanslar / Yayınlar

Bir uzmana başvurun.

Günümüzde avukatlık mesleğinin uzmanlaşma gerektirdiği kaçınılmaz bir gerçektir.
Bu nedenle, Uyar Hukuk Bürosu olarak sadece uzmanı olduğumuz alanlarda avukatlık hizmeti vermekteyiz. Bu konuda gösterdiğimiz hassasiyet hem mesleğimize hem de müvekkillerimize olan saygımızdan kaynaklanmaktadır.

Değişen kanun ve içtihatları gözeterek yayınlarımıza devam etmekteyiz. Bu bilgi birikimi, Türkiye’nin birçok yerinde Baroların düzenlediği ve Av. Talih Uyar'ın konuşmacı olarak yer aldığı konferanslarda meslektaşlarımızla da paylaşılmaktadır. Konferanslar içerik ve takvimini duyurular bölümünden takip edebilirsiniz.

50 +

Yıl tecrübe

700 +

Makale

70 +

Kitap

1000 +

Seminer

İletişim : +0 232 441 80 48

Bize Ulaşın

Please fill in you name!
Please provide valid email address!
Please provide valid phone number!
Please write a message!